top of page

תרגילים לישיבות צוות

התמרורים שלנו כצוות

תרגיל לישיבת צוות לחיזוק וחיבור תקשורת בין חבריי הצוות ותיאום ציפיות לאווירה מקרבת ונעימה.

טיפ לחיזוק אנרגיה ומוטיבציה

?מנהל המפרגן - מרגישים שאתם רוצים לחזק את הקרבה שלכם לצוות
?ולפרגן לכל אחד מול כולם, ולקבוצה גם יחד
הטיפ הבא בשבילכם

טיפ לישיבת צוות לחיזוק אוירה חיובית ופרגון הדדי

מרגישים שיש צורך לחזק את התמיכה בצוות והאווירה החיובית
?רוצים להרים אנרגיה בזמן קצר 

הוסיפו לישיבת הצוות, או ערכו חצי שעה בבוקר של סבב פרגון 

ישיבת צוות - חוזרים לשיגרה אחרי הקורונה

לאחר תקופת הסגר של הקורונה, חוזרים "לשגרה" מבנה לשיחה ראשונה כצוות או ב1:1

ישיבת צוות חוויייתית מגבשת

כולנו מדברים על שיתופי פעולה על החשיבות שבהפריה הדדית ולמידת עמיתים. 

אבל עד כמה אנחנו מאפשרים דיאלוג של למידה ושיתוף בכדי לייצר זאת?

מדברים על התחושות

משחק לאבחון דופק קבוצתי, שיתוף ויצירת קירבה בין המשתתפים, לאפשר שיח ממקום אחר.

 

 

מילים מילים

משחק לאבחון רמת התחושות. קידום שייח בנושאים מורכבים, לחבר את האנשים לשינוי ולהוריד התנגדויות ולהגיע לתובנות להתנהלות במציאות הנוכחית. 

מפגש היכרות צוות / מחלקה

חשוב לזכור כי אנשים מחפשים בצוות מקום שטוב להם בו, וכך הם יכולים לתפקד טוב יותר במידה משמעותית, אומנם קיימת משימת צוות שיש לה צרכים משלה, אבל חשובים לא פחות הצרכים של חברי הצוות. מפגש ההיכרות הוא הראשון בסדרת מפגשים המסייעת לפתח צוות מגובש עם מוטיבציה גבוהה. 

סבב הצלחת השבוע

אספו סבב סיפורי הצלחה, העצימו את הסיפורים וצאו לשבוע חדש באנרגיה מעצימה ומפרגנת.

שיתוף פעולה ועבודת צוות

בתרגיל שיתוף פעולה ועבודת צוות יש לשמור על קצב אחיד ומשותף. ניתן להשליך לעבודה בצוות על עובדים שעומדים ביעדים מול כאלה שלא ואיך זה משפיע על ביצועים אישיים מול הצלחה של כל הקבוצה כקבוצה.

תעדוף קבוצתי

משחק לשיתוף הצוות במגוון נושאים שיש לטפל בהם. אבחון תפיסת המשתתפים לגבי מידת הדחיפות והחשיבות של הנושאים. 

 

תקשורת שביל הזהב

מה זו תקשורת אפקטיבית? תקשורת אפקטיבית היא ברגע שמסר עבר בדיוק כמו שהתכוונתי אליו. תפקיד המנחה לתת חיווי למשתתף המנסה לחצות מצד אל צד האם הוא דרך במקום נכון או שמא נפסל.

bottom of page