top of page

קידום תהליכי תקשורת אפקטיבית

פיתוחי צוותים

השלם גדול מסכום חלקיו, כיצד מגיעים לצוות אידאלי? כיצד מפסיקים את הגנון ומובילים את הצוות לתפקוד מיטבי יחד?

תהליכי פיתוח צוות הינם כלי יעיל המסיעים למנהל בהובלת תהליכי גיבוש ויצירת צוות סינרגטי. 

  • פירוק התנגדויות בקבוצה, למען עבודה משותפת טובה וסינרגטית

  • גיבוש ויצירת תקשורת אפקטיבית בין חברי הקבוצה ושיפור ביצועיים

  • מתן כלים ושיפור מיומנויות המשותפים לכלל הצוות 

 

מיומנויות נפוצות במסגרת פיתוחי צוותים:

גיבוש התקשורת בין חברי הצוות, מנגנון צוות מלוכד | גיוס הצוות למתן שירות איכותי |חיזוק מיומנויות השפעה, מנהיגות הנעה ללא סמכות | שיפור עבודה בסביבה מטרציונית ומול ממשקים | התמודדות עם שינויים | ניהול זמן | תקשורת אפקטיבית | ועוד. 

במקביל יתקיים תהליך ליווי לשדרה הניהולית של הצוות, והנכחת שגרות עבודה תומכות בתהליך.

זאת במטרה לשמר על הצוות מלוכד לאורך זמן גם עם סיום הסדנאות.

 

חיזוק תחושת שייכות ארגונית, מעורבות ומוטיבציה 

אבחון הדופק הארגוני, מידת השייכות והמחויבות הארגונית, ומתן כלים לגישור הפערים,

לדוגמא: בין מנהלים זוטרים להנהלה, בין יחידות ארגוניות, בתוך יחידה ארגונית וכדומה. 

התהליך בא לייצר דבק ארגוני, לייצר תחושת שייכות ומחויבות ארגונית.

 

הכשרת מנחים מדריכים וצוותי חינוך
הכשרות ייעודיות לצוותי חינוך, טיפול, הדרכה, ומשאבי אנוש.
  • יצירת קבוצת עמיתים לומדת

  • העצמת מיומנויות הדרכה טיפול בפרט והוראה

  • חיזוק הנוכחות והמיצוב הארגוני

  • במה להכלה, התייעצות שיתוף בדילמות ומתן כלים.

 

צוות ההדרכה בארגונים ומוסדות תמיד נותן מעצמו למטופלים, לעובדים. לרוב כאשר נשאל איש משאבי האנוש, ההדרכה והמורה "ומי מקשיב לך? מי נותן לך כלים" התשובה היא לרוב ללא מילים ובפנים המשוועות לכך. צוותים אלו בעיקר הינם מוקד "עליה לרגל" לפורקן והתייעצות, הם צריכים לייצג את המערכת ולהיות בעלי כוחות נפש אדירים. על כן חשוב "לפנות להם את המיכל" לסייע להם בהתמודדויות היום יום. ולתת להם שירות לפחות כמצופה מהם לתת.

 

מומלץ לסגלי חינוך, סגלי בתי אבות, בתי חולים, אחיות, עובדים סוציאליים, סגלי הדרכה ומשאבי אנוש בארגונים עסקיים וחברתיים. 

 

הידעת? צורך בשייכות ארגונית נמצא כצורך מרכזי בהנעה ושימור עובדים בארגונים. בפער של פי 5 משכר ותנאים.

bottom of page