top of page
מעגל מנהלים

פיתוח מנהיגות ונוכחות ניהולית

העולם הניהולי היום, יותר מתמיד, רווי משימות, שינויים ולחצים. בתוך העשייה השוטפת והעמוסה כמנהלים, אנו נתקלים בדילמות ואתגרים רבים. פיתוח השדרה הניהולית ומתן כלים אפקטיביים למנהלים הינו הכרח המציאות, יחד, נוביל את המנהלים שלך להוות נכס ארגוני רב השפעה.      

 

פיתוח מנהלים מייצר:

  • פיתוח נוכחות ניהולית.

  • העצמה, שימור וטיפוח שדרה ניהולית.

  • הקניית מיומנויות ניהול ופתרון דילמות.

  • הרחבת ההבנה העסקית וקידום מנהלים משפיעים.

  • גיבוש דרג מנהלים לקהילת עמיתים לומדת.  

 

לחברת סגול מספר שירותים וכלים לפיתוח מנהלים, להלן מספר אופציות לדוגמא:

  

פיתוח שדרה ניהולית­

"מעגל מנהלים" שיטה חדשנית ואפקטיבית להעצמה, שימור ופיתוח מנהלים לאורך טווח.

בפורמט ממוקד, מיצרים קבוצת מנהלים חזקה, תומכת ומקדמת. הפורומים מאפשרים למשתתפים מקום בטוח ומקצועי להתייעצות בדילמות ומורכבויות הניהול היום יומיות ובמקביל הם מעשירים בכלים ניהוליים מתקדמים. 

  • תקשורת אפקטיבית בין הממשקים הניהולים בארגון ובנית קהילה לומדת

  • טיפוח השדרה הניהולית באופן פרקטי ולאורך זמן

  • שילוב נוח בעומס הניהולי היום יומי

סדנאות ממוקדות מטרה

סדנאות ממוקדות, אשר באות לתת כלים בעולם תוכן מדויק. הסדנאות נותנות כלים ומהוות כלי לפיתוח מיומנויות ליבה ספציפיות. ביניהן:

משא ומתן | תקשורת אפקטיבית | תפיסת תפקיד ניהולית | מנהיגות בניהול | סגנונות ניהול | חניכה ומשוב | פיתוח צוות סינרגטי | ניהול ממשקים | העברת מסרים מורכבים | ניהול זמן | פרזנטציה | דילמות ניהוליות | ניהול השירות | ניהול מכירות | הנעה בהנאה | התנהלות בתהליכי התייעלות ופיאורים | הערכה ומדידה | משוב והערכות עובדים שנתיות | ניהול צוות | הנעת עובדים | ועוד.

קורסי פיתוח מנהלים

ניתנים בשלבי הניהול השונים ומאופיינים על פי דרג וצרכים: הנהלה בכירה, דרגי ביניים, דרג ראשון, טיפוח עתודה ניהולית. הכשרות ניהוליות יכולות לתמוך ולהוות כחלק מתהליך הובלת שינוי ארגוני, הטמעת שינוי וחיזוק תפיסה ניהולית וקהילת מנהלים.

ההכשרות מותאמות לפי צרכים ואוכלוסיית היעד. מנהלי שטח ( שירות, מכירות, סוכנים, מנהלי מוקדים אזורים וכו), מנהלי מטה (כספים, שיווק, תפעול, מערכות מיידע, טכנולוגיות וכו..). .

 

ייעוץ וליווי למנהלים

ליויי אישי 1:1, תמיכה ניהולית באופן אישי, ליווי באתגרים ניהוליים בהובלת שינויים וכמתנה לעובד לצורך פיתוח אישי/ ניהולי. העולם הניהולי, הינו עולם בודד ומוקף אתגרים, כל הציפיות והאחריות נשואה מעלה. לפעמים במקום הזה זקוק המנהל לפרספקטיבה נוספת. תהליכי ליווי ניתנים למנהלים בכירים ולמנהלים בנקודות מרכזיות כמו כניסה לתפקיד. ו/ או סביב עולם תוכן ספציפי, ניהול זמן, ייעול תהליכי עבודה, הנעת עובדים וכו.

bottom of page