top of page

הגוון האחר שלנו: הנחיה דינמית

ההנחיה שלנו מייצרת:

  •   פתיחות, שיתוף הנאה ולמידה בעלת אפקט השפעה ארוך טווח.    

  •   הגעה להישגים ותהליכי צמיחה מהירים יחסית     

  •   גיבוש קבוצת עמיתים לומדת

 

העבודה שלנו משלבת מגוון אקלקטי של כלים מעולמות שונים, תוך מתן דגש ייחודי על הפסיכודרמה ככלי המחולל שינוי. הפסיכודרמה הינה כלי עבודה עוצמתי וחוויתי, אשר פועל להשגת מטרות ותוצאות באפקטיביות יוצאת דופן. שימוש בכלים מעולם הפסיכודרמה יוצר למידה באמצעות חוויה ותרגול של עולם המיומנויות הרכות לעובדים ולמנהלים. באופן זה, מתאפשרת התנסות והתבוננות מעשית בסיטואציות, בחינת זוויות מבט, והבנת הכוחות המקדמים והמעכבים. זהו שילוב מנצח של חוויה, ידע ויישום.

 

עקרונות מנחים:
  • מקצועי: ייעוץ ארגוני תהליכי, פרקטי ומוכוון תוצאות.

  • אישי: תהליכים בעלי אופי אישי, מפותחים בהתאמה אישית לצרכי כל לקוח.

  • גמיש: התאמה תוך כדי תנועה, לצרכים העולים מהשטח ורגישות למציאות המשתנה.

  • איכותי: הנחיה דינאמית, המבוססת על פעולה ולמידה דרך עשייה וחוויה, ומכוללת שינוי לטווח ארוך.

 

להלן טעימה ממגוון הטכניקות והיתרונות בפסיכודרמה בעולם העבודה:

 

  • חילופי תפקידים: כניסה לנעלי האחר באופן מוחשי וחוויתי, מובילה לשינוי  תפיסה.  בתהליך מבינים הלכה למעשה, כיצד להניע עובד, כיצד לבצע תהליך שירות ומכירה אפקטיבי, כיצד להוות נכס ארגוני עבור המנהל הישיר, ממשקי עבודה מרכזיים והארגון כולו.

  • הרחקה תיאטרלית: דרך הומור, תחפושות ומשחקים מבאים את חיי העבודה לבמה. האתגרים והדילמות עולים בפתיחות ובנועם. מה שמאפשר, עבודה ממוקדת ויצירת תהליך שינוי על הנקודות החשובות באמת.

  •  דילמות "חיות": הדילמות הניהוליות, מקבלות במה מסוג אחר, כולם שותפים, כולם פועלים. עולות דרכי ניהול מגוונות, גישות ייחודיות ומתקבלות תובנות על אופן הניהול שלך בעבר, בהווה ובעתיד. טכניקה זו, ממנפת דיון, מולידה תובנות ושינוי עמדות בנושאי קבלת החלטות וקונפליקטים ניהוליים.

bottom of page