top of page

מעגל מנהלים

שיטה חדשנית ואפקטיבית
להעצמה, שימור ופיתוח מנהלים לאורך טווח.

 

  • תקשורת אפקטיבית בין הממשקים הניהוליים בארגון ובניית קהילה לומדת

  • טיפוח השדרה הניהולית, באופן פרקטי ולאורך זמן

  • שילוב נוח בעומס הניהולי היום יומי

 

מבנה: מפגשים בני 3 שעות אחד ל-3 שבועות.

 

שיטה: הנחייה ממוקדת, חדשנית ונוגעת.

 

עקרונות השיטה: בפורום ידונו המשתתפים בדילמות ניהוליות קונקרטיות מתוך חוויות היום יום המעסיקות אותם. בהתאמה לדילמות שיועלו בכל מפגש, יצוידו המשתתפים בארגז כלים ניהולי, יישומי ועדכני הן ברמת התפיסה והן ברמת המיומנויות. הפורום מאפשר התייחסות הולמת לבעיות אד הוק ולמידה מתוך תהליכי התקשורת, המתקיימים בזמן המפגש. כך, נוצר אפקש למידה משמעותי ואורך טווח. 

 

המפגשים מייצרים: 

  • פיתוח קהילת מנהלים לומדת ומתקשרת.

  • שיפור משמעותי בעבודת הממשקים.

  • ליווי אישי ומענה זמין ורלוונטי לדילמות עכשוויות. 

  • מקום מאפשרי מעצים ומלווה לאורך זמן, מה שמוביל למנהלים אפקטיביים יותר. 

  • ערוץ בטוח ונגיש להובלת והטמעת תהליכי שינוי עכשוויים ועתידיים. 

פורום למידת עמיתים שעושה את ההבדל

דוגמאות לנושאים שעלו מתוך מעגלי מנהלים:

 

קבלת החלטות | מיצוב ניהולי | העברת מסרים מורכבים | ניהול בשינוי והובלת שינוי | השפעה | הנעה בהנאה | ניהול ממשקים ולקוחות | ניהול שירות | חניכה ופיתוח עובדים | פיתוח צוות | פרזנטציה | סגנונות ניהול | ניהול ישיבות | חדשנות ויצירתיות | תפיסת התפקיד | תהליכים ארגוניים | תקשורת מקדמת | ניהול עצמי | ניהול מעלה | כיצד להיות שותף עסקי | ניהול אפקטיבי בתהליכי התייעלות ופיטורים | כיצד לנהלאת היום שאחרי | ניהול הצוות שנשאר | גיוס מוטיבציה לפעולה ועוד...

bottom of page