top of page

שיתוף פעולה ועבודת צוות

מטרה
  • חיזוק תפיסת ושיתוף הפעולה בצוות

 

עזרים
  • חישוקים, כדורים צבעוניים.

 

1. פתיחה

מסרים עיקריים של ראש הצוות בנושא שיתוף פעולה ועבודת צוות.
חיזוק בדוגמאות משגרת העבודה.

 

2. משחק עבודת צוות
הפעלה 1:

מחלקים את המשתתפים ל 5 קבוצות.

כל קבוצה מקבלת חישוק.

מסדרים את החישוקים במעגל, כל קבוצה עומדת מאחורי החישוק שלה.

במרכז החדר מציבים חישוק ובו כדורים בצבעים שונים.

המשימה: כל קבוצה מקבלת הנחייה כי עליה להשיג כמה שיותר כדורים בשני צבעים שונים מתוך הצבעים שיש במרכז המעגל.
החלוקה צריכה להיות כזו שתהיה חפיפה בין הקבוצות בצבע הכדורים שעליהם להשיג (דוגמא: קבוצה 1- אדום וכחול, קבוצה 2- כחול וירוק).

בכל סבב מאפשרים לכל קבוצה לקחת 2/3 כדורים מהצבעים שעליהם להשיג.

בשלב מסוים נגמרים הכדורים במרכז המעגל.

המטרה היא שהמשתתפים יגיעו להבנה שאם מאחדים יחד את כל החישוקים וכל הכדורים במרכז ניתן להגיע להשגה מקסימלית ומשותפת של המטרה.

חשוב! יש לאפשר לקבוצה להגיע למסקנה זו בעצמם.

 

שאלות לניתוח:

  • מה קידם ומה עכב אתכם מלהגיע לפתרון ?

  • במה זה דומה לתפקוד של הצוות ביום-יום ?

  • איך ניתן לקדם את שיתוף הפעולה והשגת המטרות המשותפות? מה זה מצריך מכל אחד ואחד ?

 

סיכום:

סיכום המסרים המרכזיים מהדיון ודוגמאות מעולם העבודה.

bottom of page