top of page

ישיבת צוות חוויייתית מגבשת

כולנו מדברים על שיתופי פעולה על החשיבות שבהפריה הדדית ולמידת עמיתים. 

אך, עם יד על הלב, עד כמה אנחנו מאפשרים דיאלוג של למידה ושיתוף בכדי לייצר זאת? 

 

אני מציעה לכם כאן תרגיל נחמד לישיבת צוות חוויתית מגבשת ובעיקר מייצרת למידה מתוך שיתוף בידע ובסיון של האנשים.

 

ציוד נדרש: 

פתקים קטנים ועטים 

 

זמן:

כשלושים דקות 

 

הנחיות למנהל:  
בקשו מכל אחד לכתוב טיפ על פתק קטן, בחרו נושא  למשל: טיפ מקצועי, טיפ על נושא אישי, טיפ על שירות, טיפ לאיזון בית עבודה טיפ ניהולי. טיפ לניהול זמן להנהלות אפקטיבית כל נושא שרלוונטי עבורכם. 


אספו את הפתקים חלקו אותם מחדש וערכו סבב כל אחד יקריא את הפתק שקיבל,מה הוא לומד ממנו לאן לוקח אותו, פנו למי שכתב את הפתק להרחבה ודונו על הטיפים בנושא שבחרתם.  :)

תרוויחו:

חוויה, איסוף ידע יישור קו סנכרון, העצמת המשתתפים ולמידת עמיתים, דגש ניהולי על נושא מסר שחשוב לכם להעביר ומה עוד.

bottom of page