top of page

תרגילים למפגשי היכרות

מטרות:
  • חיזוק ההיכרות מזוית שונה בין המשתתפים.

  • גיבוש ערכי המחלקה/צוות.

 
דגשים:
  1. פתיחה - אני מאמין של ראש הצוות.

  2. בחירה של משחק היכרות מתאים.

  3. הכנת העזרים הנדרשים.

  4. בניית דיון בונה ומעצים.

  5. סיכום המסרים המרכזיים מהדיון ודוגמאות מעולם העבודה.

 

דגשים לדיון בערכים:
  • בחירת מספר ערכים מרכזיים בפעילות המחלקה/ הצוות

  • כיצד ערכים אלו באים לידי ביטוי ביום יום?

  • כיצד ניתן לחזק/ להעצים את אותם ערכים? דגש על פעילויות תומכות

 

חשבו יחד כיצד ניתן למנף את הערכים האלו בפעילות היומיומית של הצוות. 

 

משחקי היכרות לבחירה
bottom of page