top of page

טיפ לחיזוק אוירה חיובית ופרגון הדדי בישית צוות

מרגישים שיש צורך לחזק את התמיכה בצוות והאווירה החיובית?

רוצים להרים אנרגיה בזמן קצר?

 

הוסיפו לישיבת הצוות, או ערכו חצי שעה בבוקר של סבב פרגון 

 

סבב הכרות בו כל אחד מציג את מי שיושב מימינו על דרך הפרגון (או מי שיצא לו בפתק , כל משתתף רושם את שמו על  אחד בתורו מוציא פתק ומפרגן למי שכתוב לו בפתק).

מכירים את המשפט אין הנחתום מעיד על עיסתו, ולכן אנחנו עכשיו נעשה תרגיל שבו כל אחד יציג חבר צוות אחר על דרך הפרגון, כל מה שאתם יודעים על מי שיושב לידכם (או מי שיצא לכם בהגרלה) אתם מספרים לנו ומוסיפים לפחות תכונת אופי אחת בולטת וחיובית. 

 

* למחשבה האם אני כמנהל משתתף וחלק מהסבב, אם כן הגרלה עדיפה, אם לא אני מפרגן לכולם

ראו טיפ המנהל המפרגן :) 

bottom of page