top of page

מדברים על התחושות

משחק לישיבת צוות

 

ציודדפים קטנים עטים קופסא.

 

זמןחצי שעה עד שעה.

 

מטרהאבחון דופק קבוצתי, שיתוף ויצירת קירבה בין המשתתפים, לאפשר שיח ממקום אחר.

 

מהלךבקש מכל אחד לצייר פרצוף + מילה המתארים את מצב הרוח שלו איתו הגיע היום לעבודה. קפלו את הפתקים

וערבבו אותם בתוך קופסא. בקש ממשתתף אחד להוציא פתק אקראי ונחשו של מי התחושה. בקש מבעל הפתק להרחיב ולספר. התעניין, הקשב ושאל שאלות.

 

דיוןהתמקד בתחושות משותפות. אשר, מובילות אותך למתח שאתה רוצה לברר. שאל האם עוד משהוא שותף לתחושה שעלתה? איפה זה פוגש אתכם? האם זה משפיע על היום יום שלנו? מה אתם צריכים מאיתנו כצוות / וממני? מה אתם מצעים לעשות בכדי? וכדומה.

bottom of page