top of page

מילים מילים...

משחק לישיבת צוות

 

ציוד: דפים וטושים

 

זמן: חצי שעה עד שעה.

 

מטרה: אבחון רמת התחושות. קידום שייח בנושאים מורכבים, לחבר את האנשים לשינוי ולהוריד התנגדויות

ולהגיע לתובנות להתנהלות במציאות הנוכחית.

 

מהלך: בקש מכל משתתף לרשום כמה שיותר מילים (מילה בדף) שמאפיינות את המציאות הארגונית היום ימית שלנו.

רשום גם אתה (שינוי, לחץ, התייעלות, מצוינות, אדישות, מוטיבציה, קידום, משכורת, שעון נוכחות, תנאים). פזרו את הדפים.

 

בקש מכל משתתף לעמוד על הדף בהתאם לאמירות הבאות: ללכת לעמוד ליד המילה שהכי מתחבר אליה נוכח השעה, ולאיזו מילה הכי לא מתחבר- מה זה מייצר, איזו מילה נשמעת/ מורגשת יותר מדי באוויר לטעמך, וההפך איזו מילה/ תחושה חסרה באקלים הארגוני.

 

דיון: מה אתם הייתם רוצים לראות? כיצד ניתן לעשות זאת? מה אתם צריכים ממני אחד מהשני. הרחב והתאם את השאלות בהתאם לצרכיך, העמק את הדיון בנקודות הכואבות שים לב שכולם מדברים. כולם זזים ומחליפים מילים משאלה לשאלה.

bottom of page