top of page

ניהול מסרים מורכבים

מנהיגות בתקופות מאתגרות
 
"המנהיג משפיע על אנשיו, כך שהם יעשו את מה שהוא רוצה באותה מידה של נכונות
והתלהבות כאילו הם עצמם בחרו והחליטו על ביצוע המשימות…" (הגנרל דוויט אייזנהואר).
 

המנהיגות נמדדת בתקופות מאתגרות, בזמנים בהם אתה כמנהל נדרש להתמודד עם מסרים מורכבים. התמודדות עם לחץ ושחיקה, ירידה במוטיבציה, חוסר עמידה ביעדים, התמודדות עם שינויים, מתח בתוך הקבוצה שנוצר משינויים כאלו ואחרים ועוד.

 

לרוב כאשר אנו נתקלים במסר מורכב אנו נמנעים מלהתעסק איתו, אולי הזמן יעשה את שלו? אך גם אם כן, אנחנו מאבדים הזדמנות מעולה, למינוף הנוכחות הניהולית שלנו, למיצוב הקשר שלנו ויכול ההנעה שלנו על העובדים כפרטים וכצוות. וזכור לפעמים התעלמות מנהיגותית מסיטואציות כאלו בזמן עלולה להעצים את האתגר הניהולי למחרת.

 

לפעמים הבחירה להעלות נושא מורכב לדיון צוותי יכולה למנף את הבעיה להזדמנות. הרבה פעמים כאשר מדברים על הנושא, העוצמה שלו יורדת והעבודה נעשית מעצמה. והרבה פעמים אנחנו מגלים היבטים נוספים למצב שלא הכרנו וחשוב שכך.

 

מומלץ לקיים ישיבה צוותית כזו בצורה חוויתית ושיתופית משני טעמים:

  • העלאת הבעיה / הנושא המורכב לדיון מתוך הקבוצה, יוביל להפחתת התנגדויות לעצם הדיון בנושא. ויהפוך את הקבוצה לשותפה לבעיה ולפתרון וימקם אותך כמנהיג.

  • קיום הדיון בדרך חוויתית דמוי משחק או הפעלה, יסייע בהורדת מגננות וחסמים המעכבים דיון פתוח וכנה. בדרך זו יגדלו הסיכויים לחשוף את הכאבים האמיתיים ולהגיע לתובנות ופריצת דרך ניהולית בנושא.

 

"ניתן לומר כי ה"מפתח" להצלחה ארגונית, בייחוד בתקופות של שינויים מהותיים בסביבה העסקית, הינו במנהיגות החברה" (ווארן בניס, 1986).

 

תרגילים לישיבת צוות:

תרגיל 1: מילים מילים

תרגיל 2: תעדוף קבוצתי

תרגיל 3: מדברים על התחושות

bottom of page