top of page
bigstock-green-leaves-isolated-on-white-26929160.jpg

״זה הזמן שלך לצמוח״

סדנאות פורצות דרך למימוש והגשמה

לפרטים צרו קשר
עם סיגל: 054-2428858

מועדי המפגשים

מפגש 1:   9.9.2022 יום שישי 10:00-15:00

מפגש 2:   30.9.22 יום שישי 10:00-15:00

מפגש 3:   30.10.22 יום ראשון 15:00-19:00

מפגש 4:   30.11.22 יום רבעי  9:00-15:00

מפגש 5:   30.12.22 יום שישי 10:00-14:00

מפגש 6:   3.1.22 יום שישי 10:00-14:00

מפגש 7:   3.3.2023 יום שישי 10:00-14:00

מפגש 8:   30.3.2023 יום חמישי 15:00-20:00

** יתכנו שינויים ודיוקים בלו״ז בהתאם לקבוצה ולצרכים שעולים.

החישוב לפי  400 ₪ לכל פגישה: 8*400 = 3,200 ₪

לנרשמים בזוגות הנחה נוספת 2,800 ₪ לתהליך כולו.

* הרווחים ממפגש הפתיחה יועברו לתרומה לרגל ראש השנה

* פגישה אישית נוספת-מתנה בשווי 400 ₪.

הצטרפו אלינו לתהליך קבוצתי של 8 מפגשים, אל מסע יחד לחיבור עצמי  וליצרת רגעי אושר והגשמה בכל תחומי החיים. 

bottom of page