top of page

תרגיל לפיתוח תקשורת בצוות

"ציור משותף כצוות"

 

תרגיל לפיתוח צוות שמעלה את נושא התקשורת בצוות לדיון. התרגיל מייצר חוויה של עשיה משותפת ומאפשר לקיים שיח על מה חשוב לנו בכדי לתקשר טוב יותר בהתנהלות היום יומית.
 

הוראות למשתתפים:
כל משתתף מקבל דף A4. הכללים לציור המשותף הם: אסור לדבר! כל אחד יכול לצייר רק על הדף שלו! יהיו לכם 10 דקות עליכם לצייר שיא!

 

הוראות למנהל:
שים לב, כאשר אתה אומר שיא, הקבוצה יכולה לחשוב על האות C או על שיא כמו ההישג. עליהם להצליח לתקשר ביניהם ללא מילים לקבל החלטה מה עליהם לעשות כיצד ולשתף פעולה יחד.

 

נקודות לדיון:

  • איך הרגשתם בתרגיל?

  • איך הייתה החוויה לצייר יחד עם המגבלות? לתקשר ללא מילים?

  • האם אתם מרוצים מהתוצאה?

  • מה עזר לכם להצליח מה עיכב?

  • מה ניתן ללמוד מהתרגיל על ההתנהלות היום יומית שלנו כצוות?

  • היכון זה פוגש אותנו?

  • מה אנחנו צריכים אחד מהשני כדי להגיע להישגים גבוהים יותר וליהנות מהעשייה יחד?

bottom of page