top of page

ישיבת צוות חוזרים לשגרה אחרי קורונה

לאחר תקופת הסגר של הקורונה, חוזרים "לשגרה".
מומלץ ליצר שגרות לחיזוק מערכות היחסים. להלן מבנה לשיחה בפורום צוותי או ב- 1:1

 

רקע: 

כל אחד מחברי הצוות שלך עבר חוויה שונה בתקופה הזו. כך גם אתה. חלק עבדו במרץ ונדרשו להתאים את עצמם לדרישות המשתנות במקביל למתח סביב המציאות, אחרים נדרשו להישאר בבית ולהתמודד עם אי הוודאות. בני המשפחה של כל אחד עברו חוויות, שונות שהשפיעו על התא המשפחתי ועוד... 

בימים רגילים ואף יותר בתקופה זו, הקשר האישי שלך עם אנשיך הוא מנוף משמעותי לחיזוק מוטיבציה אישית של כל עובד, של חיזוק תחושת השייכות למקום העבודה ולהגדלת תחושת המחויבות והמעורבות של כל אחד מהם כפרטים וכצוות. בכדי למנף את הקשר האישי שלך ובכדי להבטיח שמשאבים רגשים לא מנהלים אותנו בימים אלו, מומלץ לייצר שיח בישיבת צוות או בשיחות 1:1 עם כל עובד, לשתף, להכיר, לחבר ולבנות נכון יותר את החזרה לשגרה ואפילו למנף את החזרה למקומות חדשים.

(להרחבה היכנסו למאמר למנהל "חזרה לשגרה בימי קורונה")

שיח כזה מייצר: 

  • תחושה ש"יש מי שדואג לי".

  • ש"אכפת ממני כאדם".

  • מרחב המאפשר להבין את האתגרים שחווים העובדים ועצם ההכרה בהם מייצרת פתרונות. 

  • שיתוף באתגרים בחזרה לשגרה, מתוך ההקשבה ומייצר מקום לפתרונות יצירתיים.

  • חיזוק החיבור הבין אישי.

  • העלאת תחושת השייכות והמחויבות.

  • ניהול רגשי מיטבי שלך ושל הצוות.

 

מבנה לשיח מעצים ובונה (ב1:1 או בצוות): 

דברי פתיחה – הסבר כי התקופה הזו הייתה שונה לכל אחד. כל אחד חווה אותה אחרת ומגיע בחזרה לשגרה עם תחושות ומחשבות שונות (בין אם עבדתם או לא). רגע לפני שדוהרים חזרה קדימה, זה זמן לשיח פתוח, לשיתוף, להקשבה ולחשיבה יחד. 

מבנה:

הכן פתקים עם שאלות. פזר את הפתקים על השולחן (הפוכים). 
כל אחד בתורו הופך פתק עם שאלה ועונה עליה. אפשר למשתתפים לשאול שאלות הבהרה ועומק ולשתף בתחושות שלהם סביב השאלה וכך הלאה, כמה שמרגיש נוח. 

בכדי להזרים אנרגיה אפשר לכתוב על מספר פתקים את המילה "בום" (או משהוא שקשור להומור הצוות). כאשר מופיעה המילה "בום" עליהם להחליף מקומות במהירות. 

הקפד- להקשיב, לאפשר לשונות לעלות, רשום אתגרים והזדמנויות מתוך השיח והתכונן לשיחה הבאה בה נציע שיח יצירתי כדי להפוך את החזרה לשגרה לתנועה קדימה, במקום "לחזרה" שמסמלת כיון אחורה. 
על כך במאמר הבא 

דוגמאות לשאלות:  

איך עברה עליך התקופה? 

מה היה מאתגר?

מה היה נעים ואולי קשה יהיה להיפרד ממנו?

אילו כוחות גילת/ה בעצמך, בקרובים אליך?

איך המשפחה שלך / הסובבים אותך היו בתקופה הזו? 

מה התחושות שלך היום סביב החזרה לשגרה?

איזה שאלה היית/ה רוצה שישאלו אותך?

איזו שאלה היית/ה רוצה לשאול?

אם היית/ה יכול לבקש לשנות משהוא, מה היית/ה משנה? 

מה בעינך צפוי לנו / לך בחזרה לשגרה?

אילו רעיונות יש לך סביב החזרה לשגרה?

מה מעסיק אותך היום?

אילו רווחים היו לתקופה הזו עבורך / עבורנו כמחלקה ארגון? מה התרמה ומה נרצה לשמר?

מה אתה צריך ממני / מאתנו כצוות / מהארגון בימים אלו? 

ועוד.

bottom of page