top of page

הובלת שיחה - סקלת שביעות רצון

באיזה מצב רגשי הגיע הלקוח, באיזה מצב הסתיימה השיחה? תוך כמה זמן?

מה הפעולות שעשיתי שקידמו את המצב?

עד כמה הייתי קשוב ללקוח?

עד כמה הובלתי את השיחה?

עד כמה הבנתי מה הלקוח רוצה וצריך?

עד כמה הלקוח ש"ר מהפתרון / ומהדרך?  

מה אני הולכת לעשות יותר בשיחות שלי ?

האם ניתן לעשות עוד משהו בכדי לשפר את ש"ר הלקוח?

 

רשמו לעצמכם נקודות למחשבה וליישום בהמשך הדרך.

דרך + פתרון = חוויה

אישי - "אני כאן בשבילך  ורק אתך" לקרב את הלקוח.

אכפת לי ממך - "כי הגעת אלי" רגישות נגישות שיח חיובי.

אחריות אישית - טיפול בכל פניה מקצה לקצה ובאופן מלא.

יוזם ומפתיע - "מאמץ קטן ונוגע" אני מחולל אנרגיה.  

הוגנות - שקיפות, בהירות, שפה נגישה.

bottom of page