top of page

סדנאות פסיכודרמה ארגונית

הפסיכודרמה הינה כלי עבודה עוצמתי וחוויתי, אשר פועל להשגת מטרות ותוצאות באפקטיביות יוצאת דופן.

הפסיכודרמה מאפשרת תרגול חוויתי של עולם המיומנויות הרכות לעובדים ולמנהלים. באופן זה, מתאפשרת התנסות

והתבוננות מעשית בסיטואציות, בחינת זוויות מבט, והבנת הכוחות המקדמים והמעכבים. - זה הוא שילוב מנצח של חוויה, ידע ויישום.

 

פסיכודרמה ארגונית מייצרת

  • פתיחות, שיתוף הנאה ולמידה בעלת אפקט השפעה ארוך טווח.

  • הגעה להישגים ותהליכי צמיחה מהירים יחסית

  • גיבוש קבוצת עמיתים לומדת

 

טעימה ממגוון הטכניקות והיתרונות בפסיכודרמה ארגונית:  

חילופי תפקידים - כניסה לנעלי האחר באופן מוחשי וחוויתי, מובילה לשינוי  תפיסה.  בתהליך מבינים הלכה למעשה, כיצד להניע עובד, כיצד לבצע תהליך שירות ומכירה אפקטיבי, כיצד להוות נכס ארגוני עבור המנהל הישיר, ממשקי עבודה מרכזיים והארגון כולו.

                                      

הרחקה תיאטרלית - דרך הומור, תחפושות ומשחקים מבאים את חיי העבודה לבמה. האתגרים והדילמות עולים בפתיחות ובנועם. מה שמאפשר, עבודה ממוקדת ויצירת תהליך שינוי על הנקודות החשובות באמת.

 

דילמות "חיות" - הדילמות הניהוליות, מקבלות במה מסוג אחר, כולם שותפים, כולם פועלים. עולות דרכי ניהול מגוונות, גישות ייחודיות ומתקבלות תובנות על אופן הניהול שלך בעבר, בהווה ובעתיד. טכניקה זו, ממנפת דיון, מולידה תובנות ושינוי עמדות בנושאי קבלת החלטות וקונפליקטים ניהוליים.

bottom of page