top of page

פסיכודרמה ארגונית

הגוון האחר שלנו

 

העבודה שלנו הינה לפי מודל (FKD  (Feel,Know,Do החוויה הרגשית מייצרת תובנה ומודעות .

ומובילה לפעולה בהתנהלות הפרט בעולם העבודה. אנו משבלים מגוון אקלקטי של כלים מעולמות

שונים, תוך דגש ייחודי על הפסיכודרמה ככלי מכולל שינוי. הפסיכודרמה הינה כלי עבודה עוצמתי וחוויתי,

אשר פועל להשגת מטרות ותוצאות באפקטיביות יוצאת דופן.

 

שימוש בכלים מעולם הפסיכודרמה מוליד למידה חוויית ותרגול של עולם המיומנויות הרכות לעובדים ומנהלים.

מתאפשרת התנסות והתבוננות חייה על סיטואציות, בחינת זוויות מבט, הבנת הכוחות המקדמים והמעכבים. למעשה מתקבל, שילוב מנצח של חוויה, ידע ויישום.

 

אנו מזמינים אותך לחשיבה משותפת על תרגיל ייחודי לישיבת הצוות שלך. 

bottom of page