top of page

תרגיל לעובדים חדשים

הכרות מסוג אחר, עם עולם המושגים הארגוני

 

תרגיל דינמי ומעניין, שמאפשר הכרות עם עולם המושגים הארגוני. מומלץ לתרגיל בכניסה של עובדים חדשים לארגון.

כוותיקים בארגון עולם המושגים ברור לנו אך כחדשים לפעמים הכניסה היא כמו לארץ חדשה. התרגיל מייצר אינטראקציה חווייתית ופתיחות.

על המשתתפים לנחש ולהסביר מושגים  ומילים מעולם התוכן הארגוני.  הסוד טמון בבחירת המילים והמושגים (ראה המלצה)

 

מהלךהכן את ההיגדים הארגוניים מראש על פתקים/ קלפים. פזר אותם בחדר ובקש מכל משתתף לבחור 2 קלפים אחד שהוא מכיר ויודע/ חושב שיודע מה משמעותו, ואחד שאין לו מושג/ שאינו ברור. ערכו סבב וכל משתתף יציג את הקלף שמכיר ומה הוא, ואת הקלף שאינו מכיר. תנו לקבוצה לנחש מה המשמעות של המושג והרחיבו את הידע למשתתפים.

 

המלצהניתן לשלב היגדים ארגוניים מקצועיים, תרבותיים וארגוניים. ניתן לרשום תאריך שידוע כל שנה בארגון, שם של דמויות חשובות ומוכרות, נוהל שחשוב להכיר, פעילות רווחה מוכרת, ניתן לשים תמונות לכתוב שאלות... וכדומה. 

bottom of page