top of page

תפיסת תפקיד

מה שאתם עושים מעיד "על הלמה", על מה שאתם מאמינים בו

 

המנהל  המנהיג

שאלת תפיסת תפקיד הינה שאלה חשובה במעלתה. בעיקר כאשר מסתכלים על מהות וחשיבות תפקידו של המנהל.

בעבר התייחסו לתפקיד המנהל בהיבטים מקצועיים תפקודיים. היום ההשקפה מקבלת נופח רחב יותר הכולל בתוכו היבטים מנהיגותיים. בימנו הדגש עובר אל המנהל כאדם ושאלת המיומנויות ההתנהגותיות הולכת ותופסת מקום חשוב ומשמעותי יותר משאלת יכולותיו המקצועיות.

 

מנהלים הם המשאב החשוב ביותר, כדי להיות מנהל לא די בהשכלה ובניסיון. על המנהל מטלות חשובות ומקנות נופח מנהיגותי לתפקידו "מנהל מוצלח נבחן במנהיגותו. קרי, ביכולות להניע בני אדם ולהשפיע עליהם" - עליו ליצור שלמות אמתית כמנצח בתזמורת עליו לחשוב רחוק לבנות אסטרטגיה חזון ולהוביל את אנשיו. מנהלים מנהיגים צופים את השינוי הנדרש מראש ויוזמים פעולות בכדי להיערך אליו בהתאם. מסתכלים תמיד קדימה ופועלים כאן ועכשיו. מנהיגים גדולים אינם נחים לרגע, הם מעצבים את עתידם ולא רק מגיבים אליו.

 

מנהלים מנהיגים מייצרים משמעות, המנהל האיכותי בונה את עצמו מעבר לסמכות הפורמאלית להשפעה וערך עבור אנשיו "המנהל נמדד בהעדרו". המנהל המנהיג נמצא ב תהליך של השפעה ויצירת מוטיבציה בקרב אנשיו. מנהיגות משמעותה לעבוד עם אנשים על מנת שישיגו את מטרותיהם  ואת מטרות ארגונם.  "המנהיג משפיע על אנשיו, כך שהם יעשו את מה שהוא רוצה באותה מידה של נכונות והתלהבות כאילו הם עצמם בחרו והחליטו על ביצוע המשימות..." (הגנרל דוויט אייזנהואר).

 

מנהיגים גדולים פתוחים ללמידה, מבינים שגיוון רב יותר באנשים ובתפיסות הוא מקור חשוב לצמיחה ולפתרונות. על כן הם מנהלים רשתות תקשורת רחבות ומגוונות. מנהיגים גדולים מעיזים לנטוש שיטה שהביאה להצלחות בעבר לא רק בדיבורים כי אם במעשים. הם מכינים את עצמם למציאות העכשווית ולכל האפשרויות הלא ידועות של המחר.  

 

תפקידי המנהל המנהיג כוללים שילוב ואיזון של הבאים:

האסטרטג – לוודא שהאנשים הנכונים ישובצו בתפקידים הנכונים. לחזות קדימה ולבצע פעולות בהתאם. 

המאמן המפתח - להנחות, למשב ולפתח את חשיבתם למען יבצעו תפקידם באופן מיטבי ומקיף.

המעצים  - לבנות ביטחון עצמי, לחזק את תחושת הערך, להעניק לאנשים עידוד תמיכה, אכפתיות והכרה.

המנהלן - לבקר אחר ביצוע המשימות באופן האיכותי ביותר ובזמן הנמוך ביותר, תוך למידה מתמדת והתייעלות. 

 

חזון ניהולי

כתיבת חזון ניהולי ממקדת ומובילה מנהלים / מנהיגים גדולים. היא פלטפורמה שמאפשרת לבחור את הדרך הנכונה לך. יש ערך גדול בחשיבה בכתיבה

ובחזרה לדף זה לאורך חיי התפקיד הניהולי והמציאות המשתנה. צרו לעצמכם חזון ניהולי ע"י לחיצה על הכפתור למטה. 

bottom of page