top of page

איך להגדיל את הפריון של עובדי מטה?

העיסוק בפריון של עובדי מטה מעסיק רבים מהארגונים, אחת ההמלצות המרכזיות בעבודה עם עובדי ידע / מטה היא לעבוד עם העובד ולכן, רצוי שנתחיל בשאלה ישירה ופשוטה ישירות לעובד עצמו.

להלן מספר שאלות לדוגמא:

מהו תפקידך בפועל היום? מה לדעתך צריך להיות תפקידך? מנקודת מבטך וניסיונך, מה התרומה של התפקיד שלך ? מה מפריע לך בביצוע התפקיד מה אתה מציע לגבי זה?

 

העובדים חושבים ברוב המקרים על שאלות אלה בעצמם ויהיו מסוגלים לענות עליהן בקפידה. אל תחששו מהזמן שיידרש לבצע שינויים והתאמות בתפקיד לאור השיחה, נכון בד"כ יש צורך בזמן עבודה לתכנון מחדש של תפקידם, אך הצגת השאלות וניקטת פעולות בעקבותיה מכפילות

ואף משלשות את הפריון ובמהירות רבה למדיי, מעצם ההתייחסות.

ניהול מודרני - מצריך אומץ, וגמישות. כך, מתוך הקשבה ודיאלוג נוצרת צמיחה והפריון גדל.

בעידן שלנו "ניהול ישן" מעלה את אחוז הנטישה, השחיקה והאבטלה הסמויה.  

תהיו מופתעים לגלות כמה תובנות יעלו בשיחה ואיזו למידה משמעותית תתקים מעצם קיומה.

 

למעשה הפתרון פשוט, ועיקרו בדיאלוג ובהקשבה, האומץ והמחויבות נמצאים בידיים שלך- המנהל.

 

בהצלחה.

נשמח לשיתופים ושאלות :-)

צוות סגול ייעוץ ארגוני- איתך בצמיחה הניהולית שלך.

bottom of page