פיתוח מנהלים מימון ישיר

מפגש 5 קבוצה 2 

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני