פיתוח מנהלים מימון ישיר

מפגש 5 קבוצה 2 

פיתוח מנהלים מימון ישיר

קורס פיתוח מנהלים

מנהלים פיתוח ישיר

פיתוח מנהלים

מימון ישיר

סגל - ייעוץ ארגוני והנחיה בגוון אחר

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני