פיתוח מנהלים מימון ישיר

מפגש 5 קבוצה 1 

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני