054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני 

פיתוח מנהלים מימון ישיר

מפגש 6 קבוצה 3 "פיתוח צוות סינרגטי"