top of page

שיחת  משוב

משוב וחניכת עובדים - דגשים מרכזיים

תכנון:
 • מיקוד - מה המסר העיקרי

 • שיטה - איך אני יעביר אותו, איפה, מתי, כיצד להציג את המסר, איזה סגנון מולי.

 • פעולה - מה אני רוצה שתהיה התוצאה, כיצד העובד יפעל אחרי.

 • טיפול בהתנגדויות צפויות - הערכות מקדימה להתנגדויות.

 

ביצוע:
 • הקשבה - ופתיחות יתכן שיש משהוא שאני לא יודע.

 • אמפתיה - אני נכנס לנעלים של הצד השני ומבין את נקודת מבטו.

 • שיקוף - אני מוודא שהבנתי, אני מראה שאני מקשיב, אני בשליטה.

 • פשוט - לא להעמיס, ממוקד, מיקוד- ב"מה" (בר שינוי) ולא ב"למה" (שיפוט)

 

בקרה: 

הסכם סכם וקבע מדדים לבקרה והצלחה "מה הלאה?"

 

חשוב לזכור:

התערבות אפקטיבית

 • הטלת ספק -  (במקום) מה הוא לא מבין! (בדוק) מה הוא לא מבין?

 • שינוי נקודת מבט -  לו הייתי במקומו מה אני הייתי צריך?

 • שני צעדים קדימה -  לצפות את הסוף מראש.

 

אסרטיביות

אתה חשוב לי, אני מאמין בך וביכולת שלך ללמוד ולהתפתח, אני פועל מתוקף חובתי / אני מאמין בך, ואנחנו חייבים לעשות שיינוי יחד/ אני צריך אותך...

 

אין אמת אחת נכונה וצודקת

בניהול איכותי, "אל תהייה חכם- תהייה צודק".אנו נוטים לתגובות אוטומטיות בהן קיימת הטיה שיפוטית. צור הרחקה בין הארוע לתגובה, חפש פרשנות חיובית לארוע והווה מודל לתקשורת אפקטיבית.

 

מאה אחוז אחריות בתקשורת בין אישית

למקבל ונותן המסר אחריות מלאה על הפרשנות  והבנת המסרים. תן לעובד לסכם, וודא הבנה וקבעו מדדים להצלחה ועוגנים בדרך: "מה אתה צריך כדי ש.. מה אתה צריך ממני.. "

 

לבניית תכנית חניכה ופיתוח עובד לחצו כאן.
bottom of page