054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני 

פיתוח מנהלים קבוצה 2 מפגש 7

קידום חשיבה יצירתית יישומית