פיתוח מנהלים קבוצה 2 מפגש 7

קידום חשיבה יצירתית יישומית

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני