פיתוח מנהלים קבוצה 2 מפגש 7

קידום חשיבה יצירתית יישומית

פיתוח מנהלים

פיתוח צוות סינרגטי

מימון ישיר מפגש 6 קבוצה 3

יצירת מחויבות בצוות

פיתוח צוות סינרגטי מימון ישיר

קורס פיתוח מנהלים

מפגש פיתוח צוות

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני