top of page

קצרים בתקשורת -"איך ששיחה מתגלגללת... "

מודל אפר"ת הינו מודל בתחום התקשורת הבן- אישית, המאפשר לנו לחקור אירועים

משמעותיים בחיינו. מודל זה מאפשר לנו בעצם לנתק את המציאות מהפרשנות שיצקנו לתוכה, ולבחון פרשנויות אלטרנטיביות.

לכל אחד מאתנו אירועים שונים שמייצרים תגובות אוטומטיות. זכרו את התרגיל עם הבלונים- רצנו לפוצץ בעוד זו בכלל לא הייתה המטרה.

האירוע מייצר פרשנות אוטומטית שהיא לרוב שיפוטית ושלילית לגבי כוונותיו של האחר. תפיסה זו מפעילה אותנו ומולידה בסופה תגובה קיצונית שלנו, בין אם היא גלויה ומילולית ובין אם היא סמויה. כל אלו , מולידים אירוע אצל האחר וכך אנו נשאבים במהרה ללופים אין סופיים בתקשורת.

 

אז מה עושים?

עוצרים לרגע את האוטומט שלנו ופועלים מתוך מחשבה ומודעות

מודל אפר"ת

אירוע >>>>> פרשנות >>>>> רגש >>>>> תגובה

חשוב להבחין כי הרגש שמתעורר בנו אינו תוצר של האירוע החיצוני שהתרחש אלא של הפרשנות שלנו לאירוע שהתרחש.
והתגובה שלנו  תהיה במקרים רבים תוצאה של הרגש שאנו חווים.

 

מספר עקרונות שיסיעו לנו, לייצר מרחק אפקטיבי בין הגירוי לתגובה:
 • עצור – זהה רגש שלילי, עצור ושנה פרשנות "אולי האחר צריך עזרה?"

 • הקשבה ותשאול- ממקום שקט, להיות פנוי לידע חדש, ללמידה.

 • אמפתיה - לתחושות ורגשות האחר.

 • לקיחת אחריות והובלה לפתרון- התחייבות לטיפול מכאן והלאה. 

 • להבין מה האחר צריך? "האחר" לא פועל נגדי, אלא פועל בעד עצמו".

 • התמקדות בתוצאה הרצויה - חשיבה מתוך, מה שאני רוצה לייצר במערכת היחסים.

 • מסגור חיובי- הקפדה על ניסוח ואקלים מאפשר.

 

זכרו: אפר"ת הוא תהליך חשיבה טבעי ואוטומטי. מודעות, אימון ופתיחות ללמידה יביאו אותנו להתנהלות אפקטיבית, נעימה קלה ומובילה לתוצאות. 

 

חשבו על תרחישים/ סיטואציות, רשמו אותם וחשבו
 • מה הקושי בסיטואציה?

 • מה היא גורמת לי להרגיש?

 • מה הצד האחר (הלקוח) מרגיש?

 • מה הכי "בא לי לעשות"?

 • מהן הדרכים האפקטיביות ביותר להתמודדות עם התרחיש? (מספר אופציות)

bottom of page