top of page

ניהול אישי אפקטיבי

ניהול יומן וזימונים לפגישות

 

האם אתם מגיעים למצב מרוב עומס שאתם לא עונים לזימונים לפגישות?

או שמופתעים מזימונים לפגישות שהופיעו ביומן?

שמרוב פגישות אתם לא מצליחים לנהל את המשימות שחשובות לכם? ואז הן הופכות מחשובות לדחופות?

 

זה טבעי בעומס שלנו, היומן מתמלא מהר, אם לא נקבע ביומן את העוגנים שלנו (האבנים הגדולות, הפרטו שלנו) אז היומן טבעו להתמלא בזימונים שאחרים יזמנו אותנו לרוב לפי "הפרטו" - התעדוף שלהם. 

היו אפקטיביים:

שבצו את האבנים הגדולות שלכם מראש ביומן (כפגישה) ודאו ששיבצתם משימות מקדימות חשובת שיש לבצע לפני. (גם אם מזיזים בשעה / ביום האבן נכנסת ללוז)

ענו לזימונים לפגישות כאשר : בדקתם מה הנושא, שהנוכחות שלכם מדויקת, שכל הגורמים החשובים בעינכם נמצאים (לצרף עובד שלכם לשלוח אותו לבד עם הכנה הנדרשת)

איזו הכנה אתם נדרשים לפני הפגישה כדי שתהיה יעילה, הזמן שלכם חשוב הזמן של הנוכחים הנוספים חשוב התייחסו לכך בכבוד.

האם לוחות הזמנים שלה ריאליים (אם אתם מכירים שתמיד ישיבות סיכום השבוע של חמישי שזומנו עד 17:00 מסתימות ב 19:00 אל תהיו מופתעים שוב, סמנו לעצמכם את הפגישה עד 19:00 מקסימום יסתיים לפני ותרשמו לכם משימה אופציונלית למצב הזה. )

הגיעו בזמן, היו ממוקדים בנושא הישיבה ובמטרה הרצויה שלכם ממנה. אתם המנהיגים של כל רגע בחייכם. 

 

שתפו אותנו מה האתגרים שלכם איזה טיפים יש לכם בנושא?

bottom of page