קורס הנחיית קבוצות ברמב"ם

מכיסא התלמיד לכיסא המנחה"

סדנא למנחים

מכיסא התלמיד לכיסא המנחה

קורס הנחיה לאחיות

קורס הנחיית אחריות

קורס הנחיית קבוצות ברמב"ם

מכיסא התלמיד לכיסא המנחה

פרואקטיביות והובלה

הנחיית קבוצות במרכז רפואי רמב"ם

מפגש פיתוח מנחי קבוצות

הנחייה בגוון אחר

קורס הנחיית קבוצות

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני