top of page

שיחת  משוב

שלושה עקרונות להצלחה

עקרונות המפתח בשיחת משוב:

1) הכנה

2) לדבר פחות להקשיב יותר

3) להוביל את העובד לכיוון מוסכם על שניכם

4) להשתמש בשיחה ככלי למוטיבציה, שלאחריה העובד יוצא עם מוטיבציה גבוהה לפעולה ומחויבות לתוצאות.

 

לשם כך מספר שאלות אפשריות לשיחת משוב אפקטיבית: 

 

חלק ראשון "הקשבה והובלה"
  • איך הגעת לפגישה?

  • סכם את השנה אחורה.. אילו הצלחות היו לך? אילו תהליכי למידה? מה הייתה עושה אחרת? מה הלקוחות/ ממשקים אומרים עליך? לו הייתה המנכל מה הייתה אומר לעובד כמוך?

  • כיצד אתה רואה את השנה קדימה? מה הייתה רוצה להשיג? מה תחשב בעינך הצלחה ארגונית ומה אישית? מה היעדים שאתה מציב לעצמך.

 

חלק שני "משוב הסנדביץ'"

לאחר התשובות זה הזמן הניהולי "למשוב הסנדביץ" – דבר אחד לשבח לשימור בהתנהלות, התייחסות העובד, דבר אחד לשיפור (לבחור את העיקר, את הדבר ששינוי בו יעשה את השינוי הגבוהה ביותר מהמצוי לרצוי של העובד) ודבר נוסף לחיזוק ושימור(שים לב- דבר בעל ערך ולא :"אתה נהדר" דבר ספציפי כמו :"הדאגה שלך לצוות חשובה ומייצרת אווירה מקדמת ותומכת". וגם כאן, דברים מהותיים שבאמת נרצה שהעובד ישמר).

 

חלק שלישי - מיקוד בתוצאה רצויה

שאלות נוספות שיקדמו לפעולה, ויכווינו את התוצאה המתבקשת אשר בגינה מתקיימת השיחה מלכתחילה.

כיצד ניתן לגשר על הפער? כיצד ניתן עשות זאת(כלפי התייחסות העובד לשנה קדימה)? מה האתגרים הצפויים? כיצד אתה נערך מפניהם? מה אתה צריך ממני?

 

מומלץ לכתוב יחד תוכנית (הקפידי שהעובד ירשום ויוציא סיכום כתוב). למשל לפי הטבלה בדף התכנון.. או פשוט 3 אתגרים יעדים חלקם מקצועיים ולפחות אחד אישי. מה הפעולות שניתן לעשות ולמען מה, מתוך השאלה מה התוצאה הרצויה שאליה אנו שואפים. כזו שאם יהיו שינויים בדרך נדע איך להגיב כי ברור לנו לאן.

 

סיכום ובקרה

בקש מהעובד לסכם, תחושתית איך מרגיש איך הייתה לו השיחה? פרקטית - איך הוא יוצא מה קדימה? ומה הוא צריך כדי להצליח ומה הוא צריך ממך? קבעו עקרונות (לוחות זמנים, מתי ואת מי לערב).

 

לשאלות בקשות מחשבות זמינים לכם

צוות סגול ייעוץ ארגוני

 

 
bottom of page