054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני 
בכל מקרה יש לקבוע פגישת מעקב, לווידוא עמידה בהסכם.

מיומנויות מתן וקבלת משוב

עשה ואל תעשה