סדנאות למידת עמיתים

בעמותת עולים ביחד

חוויה בלתי נשכחת  ספטמבר 2018

למידת עמיתים

עמותת עולים ביחד

סדנת למידת עמיתים - עולים ביחד

עמותת עולים ביחד - למידת עמיתים

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני