054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני 

סדנאות למידת עמיתים

בעמותת עולים ביחד

חוויה בלתי נשכחת  ספטמבר 2018