סדנאות למידת עמיתים

בעמותת עולים ביחד

חוויה בלתי נשכחת  ספטמבר 2018

למידת עמיתים
עמותת עולים ביחד
סדנת למידת עמיתים - עולים ביחד
עמותת עולים ביחד - למידת עמיתים