קורס פיתוח מנהלי מחלקות - PHI

על מנהלים כמנהיגים

054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני