054-2428858
סגול ייעוץ ארגוני 

קורס פיתוח מנהלי מחלקות - PHI

על מנהלים כמנהיגים